ทำความรู้จักหลักสูตรสร้างคนด้วยเกม

หนึ่งคำถามยอดฮิตเมื่อตอนเราเป็นเด็ก คือ โตขึ้นอยากเป็นอะไร ตำรวจ ทหาร หมอ พยาบาล และอีกหลายอาชีพเท่าที่คุณจะนึกได้ ทุกอาชีพล้วนมองเห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ คุณจะสามารถรู้ได้ว่าต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดเพื่อจะใช้วุฒิไปประกอบอาชีพนั้น หากแต่ในยุคสมัยนี้อาชีพที่เกี่ยวกับเกมกำลังเป็นที่นิยม หากมีเด็กคนหนึ่งตอบว่า “โตขึ้นอยากเป็นคนสร้างเกมครับ” เราคงมองเส้นทางไปสู่อาชีพของเด็กคนนี้กันไม่ออกเลยจริง ๆ

หลักสูตรผลิตคนทำเกม

นักออกแบบและพัฒนาเกม เป็นอาชีพยอดนิยมสำหรับเด็กและเยาวชนที่รักการเล่นเกมเอามาก ๆ แม้กระทั่งผลการสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยปี 2562 ยังปรากฏอาชีพสายเกมเมอร์พุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 5 นั่นแปลว่าปัจจุบันเด็กไทยอยู่ใกล้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมากขึ้นหลายเท่าตัว และมีแนวโน้มจะขยับสูงขึ้นในทุกปี ถ้าหากเราปิดกั้นเด็กจากเทคโนโลยีไม่ได้ สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำ คือ การกำกับควบคุมให้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และสื่อเหล่านี้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่สนใจ เพื่อเตรียมพร้อมในการสร้างเส้นทางไปสู่อาชีพที่เค้ารัก

ในประเทศไทยมีหลักสูตรการศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเกมที่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มสาขาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม (Digital Media and Game System Engineering) โครงสร้างของหลักสูตรจะเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมมากถึง 80% และแบ่งไปด้านการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 20% จบมาแล้วนอกจากจะเป็นนักออกแบบและพัฒนาเกมแล้ว ยังสามารถก้าวไปเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
                2.กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design) แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาเลือก ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ ที่เน้นเกี่ยวกับการออกแบบสื่อดิจิทัล และ กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม ที่จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกโดยตรง

3.กลุ่มสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน (Applied Computer Science) เป็นสาขาที่เน้นการพัฒนาเว็บเทคโนโลยีและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตลอดจนการควบคุมซอฟต์แวร์ระบบการจัดการบนอุปกรณ์ดิจิทัลเคลื่อนที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเหมาะกับใครที่สนใจการสร้างหรือพัฒนาเกมออนไลน์ หรือเกมมือถือ

4.กลุ่มสาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี (Web and Mobile Technology) เน้นการออกแบบ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เหมาะกับผู้ที่สนใจการสร้างหรือพัฒนาเกมออนไลน์ หรือเกมมือถือ

การันตีมีงานทำ

หากใครตั้งเป้าที่จะทำอาชีพสายเกมเมอร์ การเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด เพราะบัณฑิตที่จบไปมีโอกาสได้งานสูงมาก และที่สำคัญก็เป็นงานที่ตัวเองรัก นอกเหนือไปจากนักออกแบบและพัฒนาเกมแล้ว งานต่าง ๆ ในสายเกมเมอร์ยังมีงานทางเลือกอื่นอีกมากมาย เช่น นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์, นักออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือนักพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

เด็กที่ชื่นชอบการเล่นเกม เล่นเก่งมาก ๆ มีพรสวรรค์ในตัว หากจะเดินไปในสายที่ตัวเองชื่นชอบสานต่อความฝันไปให้สุดทาง เรียนในสิ่งที่ชอบ ต่อยอดไปเป็นอาชีพที่รัก ได้เรียนได้ทำงานในสิ่งที่คุ้นเคยและเข้าใจได้ดีที่สุด คงทำให้เค้าเติบโตได้อย่างมีความสุขและสามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ