3 เกมปริศนาที่เปลี่ยนเวลาว่างเป็นการฝึกสมอง

การเล่นเกมถูกมองว่าเป็นการใช้เวลาอย่างเสียประโยชน์ ทั้งที่จริงแล้วเกมมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เล่นได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านความจำ, ทักษะการสนองตอบต่อสิ่งเร้า และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับรูปแบบเกมที่เลือกเล่นด้วย และนี่คือ 3 เกมยอดฮิตที่จะช่วยพัฒนาทักษะและฝึกสมองให้กับคุณ

1. ซูโดกุ (Sudoku)

                ซูโดกุ เป็นเกมเติมตัวเลข 1 -9 ลงในตารางในตารางขนาด 9×9 ช่อง โดยที่แต่ละแถว แต่ละคอลัมน์ และกรอบขนาด 3×3 ช่องทั้ง 9 อันมีตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน โดยเริ่มต้นจะมีการกำหนดตัวเลขมาให้จำนวนหนึ่ง ผู้เล่นต้องคิดพิจารณาและเติมตัวเลขในแต่ละช่องให้สมบูรณ์ โดยต้องอาศัยตรรกศาสตร์พิจารณาความเป็นไปได้ในการเติมตัวเลขใด ๆ ลงในแต่ละช่อง ถือเป็นการแก้ไขปริศนาด้วยการสับเปลี่ยน (Permutation) และจากการศึกษาวิจัยพบว่า การเล่นซูโดกุช่วยให้ผู้เล่นมีความจำที่ดีขึ้น มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แล้วยังช่วยป้องกันโรคทางสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ จึงได้มีคำแนะนำให้ซูโดกุเป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำวันของทุกคน

เกมซูโดกุ เป็นหนึ่งในเกมยอดฮิตที่ถูกเลือกพัฒนาจากหลายค่ายเกมทั้งในระบบ Android และ IOS นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้ผู้เล่นสะดวกในการจดจำและวิเคราะห์การวางตัวเลขในแต่ละช่องอีกด้วย  

2. คักกุโระ (Kakuro)

                คักกุโระ เป็นเกมที่พัฒนามาจากปริศนาอักษรไขว้ แต่ใช้การเติมตัวเลขแทนตัวอักษร โดยผู้เล่นต้องเลือกเติมตัวเลข 1-9 ที่ไม่ซ้ำกันลงในช่องที่กำหนดให้ได้ผลบวกตามคำใบ้ที่กำกับไว้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เริ่มต้นเกมจะมีการกำหนดตัวเลขมาให้บางส่วน จากนั้นผู้เล่นต้องพิจารณาและเติมตัวเลขในแต่ละช่องให้สมบูรณ์ ซึ่งการกำหนดให้ตัวเลขไม่ซ้ำกันนี้จะทำให้ได้ผลลัพธ์ของปริศนาเพียงหนึ่งเดียว และถือเป็นการแก้ไขปริศนาด้วยการจัดหมู่ (Combination)

                คักกุโระ เป็นอีกหนึ่งเกมที่ถูกหยิบพัฒนาไม่แพ้เกมซูโดกุ ทั้งในระบบ Android และ IOS โดยมีรูปแบบและหน้าตาทั้งแบบคลาสสิคหรือสีสันสดใสให้ผู้เล่นเลือกได้ตามสไตล์ของแต่ละคน

3. นาโนแกรม (Nanogram)

                นาโนแกรม เป็นเกมสร้างรูปภาพในตารางจากข้อมูลตัวเลขที่กำหนด โดยแต่ละแถวจะมีตัวเลขเป็นคำใบ้ว่าผู้เล่นจะต้องแรเงาสีดำในแถวนั้นติดต่อกันกี่ช่อง และมีการเว้นช่วงกี่ครั้งทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์

                นาโนแกรม ถูกพัฒนาเป็นเกมมากมายทั้งในระบบ Android และ IOS ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกหมวดหมู่รูปภาพปริศนาและระดับความยากได้ตามต้องการ ต้องบอกว่าเกมนี้สนุกได้พัฒนาสมองไม่ต่างกับการเล่นเกมบนเว็บไซต์ VWIN เลย

                ทั้งสามเกมปริศนาล้วนเป็นเกมที่สามารถเล่นได้คนเดียว จึงเหมาะสำหรับเล่นในยามพักผ่อน หรือฆ่าเวลาระหว่างเดินทางและระหว่างรอคอย ซึ่งสามารถหยุดการเล่นได้ทันทีตามสถานการณ์ แถมยังเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกช่วงวัย ทุกคนจึงไม่ควรพลาดโหลดติดสมาร์ทโฟนของคุณไว้