Default

แว่นตาเล่นเกมส์ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

สมัยนี้มีการผลิตแว่นสำหรับเล่นเกมส์ขึ้นมาโดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่สายตาสั้นจะต้องใส่เท่านั้น คนสายตาปกติถ้าต้องการเล่นเกมส์นานๆ ก็ควรหยิบเอาแว่นนี้มาใส่ ช่วยลดอาการปวดล้าตาได้มากเลยทีเดียว วันนี้จะพามารู้จักกับแว่น Razer Gunnar ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือ Cerberus สีชา จะช่วยลดอาการเคืองตา ตัดแสงสีฟ้า มองเห็นภาพซ้อน…

แว่นตาเล่นเกมส์ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

สมัยนี้มีการผลิตแว่นสำหรับเล่นเกมส์ขึ้นมาโดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่สายตาสั้นจะต้องใส่เท่านั้น คนสายตาปกติถ้าต้องการเล่นเกมส์นานๆ ก็ควรหยิบเอาแว่นนี้มาใส่ ช่วยลดอาการปวดล้าตาได้มากเลยทีเดียว วันนี้จะพามารู้จักกับแว่น Razer Gunnar ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือ Cerberus สีชา จะช่วยลดอาการเคืองตา ตัดแสงสีฟ้า มองเห็นภาพซ้อน…