เกมกระดาน

สาระน่ารู้

ฝึกสมาธิและพัฒนาความจำด้วยการเล่นเกม

เล่นเกมมาก ๆ ทำให้สมาธิสั้น เป็นคำพูดคุ้นหูที่ได้ยินอยู่เป็นประจำและไม่แปลกนักหากผู้ฟังจะรู้สึกคล้อยตามและเห็นด้วยกับประโยคดังกล่าว นั่นเพราะรูปแบบเกมในยุคดิจิทัลมักถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ทางการตลาด เน้นกราฟิกที่สวยงาม รูปแบบเกมที่ตื่นเต้น เนื้อหาที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้ผู้เล่นขาดทักษะการใช้ความคิดและสมาธิ หากแต่มองย้อนไปในยุคที่มนุษย์ยังไม่รู้จักเครื่องเล่นเกม ก็ยังคงมีเกมเพื่อใช้ผ่อนคลายจากความเครียด เช่น เกมไพ่ หรือเกมกระดาน เป็นต้น และแน่นอนเกมเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ความคิด…