Red Dead Redemption 2

สาระน่ารู้

Red Dead Redemption 2 การกลับมาอีกครั้งของการผจญภัยแดนเถื่อน

มีเกมเมอร์หลายคนบอกว่า ถ้าอยากจะเล่นเกม Open World ที่ดีที่สุดแต่ไม่รู้จะเริ่มจากเกมไหนดี ขอแนะนำให้เริ่มที่เกมของ Rockstar ซึ่งจากระยะเวลาหลายต่อหลายปีที่ผ่านมา ก็สามารถเรียกได้เต็มปากแล้วว่าคำกล่าวนั้นเป็นจริงอย่างที่สุด เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนวงการเกม Open World ด้วย GTA ในภาคต่าง ๆ…